PRIVACYVERKLARING PEP

PEP Poortse Energetische Praktijk vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met nicolette@pepnieuwpoort.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

PEP Poortse Energetische Praktijk is een eenmanszaak, gevestigd te (2965 AM) Nieuwpoort aan de Hoogstraat 54. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61847836. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, zorgverzekeraar, zorgrelatienummer, diagnose, therapiegeschiedenis, voetenkaart, bloeddrukmeting en e-mail. Ik gebruik deze gegevens om jou te kunnen behandelen gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast leg ik de problematiek uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens 20 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer ik kom te overlijden zal jouw dossier onmiddellijk worden vernietigd.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, geboortedatum, factuuradres, zorgverzekeraar, relatienummer, polisnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal deze worden verwerkt door de klachten en geschillen commissie om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten 1 jaar in jouw dossier bewaren.

PEP Poortse Energetische Praktijk heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven met het inschrijven op de nieuwsbrief. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden of je uitschrijft van mijn nieuwsbrief.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Ik heb een bewerkingsovereenkomst met Google. De IP adressen worden anonym verstuurd. De gebruikgegevens worden niet met Google od diensten van Google gedeeld.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij PEP Poortse Energetische Praktijk om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van PEP Poortse Energetische Praktijk, kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal PEP Poortse Energetische Praktijk jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar nicolette@pepnieuwpoort.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

PEP Poortse Energetische Praktijk zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in ons beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar nicolette@pepnieuwpoort.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Poortse Energetische praktijk (PEP)
Hoogstraat 54
2965AM NIEUWPOORT
nicolette(@)pepnieuwpoort.nl

Pin It on Pinterest

Share This